V čem jsme jiní?

Naše principy

Náš přístup stojí na těchto 3 pilířích:

První linie

image/svg+xml Hravá forma

Hravost

image/svg+xml Vzdělání

Vzdělání

image/svg+xml Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

Vše stojí na základech praktického využití.

Hravost

  • Představuje zážitkovou formu kurzů.
  • Učíme hrou a zážitkem s následnou reflexí. Jednak nás to velmi baví, je to pro nás inspirativní, ale především je to účinná metoda, jak předat vědomosti a osvojit si potřebné dovednosti a znalosti.

Vzdělání

  • Jsme tým, který se neustále vzdělává, získává vědomosti, inspiruje se a čerpá z různých zkušeností.
  • Naše kurzy vychází z naší praxe a jsou vyzkoušené přímo s cílovou skupinou.

Osobní rozvoj

  • Jedinečnost člověka vychází z jeho rozhodnutí.
  • Každý si může odnést to své.

Co na to naši zákazníci?

Bohačíková Alena
Preventivní programy jsou vždy skvěle připraveny. Realizace je oproštěna od zbytečného teoretizování, žáci si formou nejrůznějších praktických aktivit upevňují sociální vazby, jsou taktéž v interakci s třídním učitelem, což pomáhá navozovat atmosféru důvěry a dobré spolupráce. Utužovány jsou vztahy s kolektivem žáků, učiteli a žáci také těží z hlediska názoru jiných, nestranných osob, které nejsou stabilní součástí školního prostředí. Akce jsou originálně ztvárněné, žáci jsou motivováni, činnosti je baví. Třídní učitel má velmi dobrou výchozí pozici, co se týká aktivit z adaptačního pobytu, aby mohl stavět pevné základy třídního kolektivu. Zajímavá je také škála témat programů, které jsou nabízeny v průběhu školního roku.
Mistrová Eva
Programy z oblasti primární prevence jsou koncipovány s ohledem na vyzrálost žáků. Velmi pozitivní je zájem lektorů o třídu před samotným zahájením programu. Pohovor s metodikem prevence a třídním učitelem dává prostor k vyjasnění si individuálních potřeb skupiny. Dílčí aktivity programu jsou vedeny velmi interaktivně. Z mého pohledu zde mají žáci příležitost vyjádřít své postoje, názory a je jim umožněno vést diskuzi s odborníky.
Jirka, účastník kurzu
Kurz Klima třídy byl velice úžasný program, je škoda, že jsem tohle nezažil před prevencemi, které jsem dělal. Dozvěděl jsem se totiž dost rad a infa, kterými bych prevenci víc okořenil J